Databeskyttelse  

1. Databeskyttelse i et overblik  

Generelle oplysninger

Følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger denne hjemmeside. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For mere detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring under denne tekst. 

Indsamling af data på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted? 
Se afsnittet "Ansvarlig part" i denne fortrolighedspolitik.   

Hvordan indsamles dine data?
For det første indsamles dine data ved, at du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular, eller data, som du sender via e-mail. Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke, når du besøger hjemmesiden, af statistikværktøjer som Webalizer eller Awstats. Det drejer sig primært om tekniske data som f.eks. internetbrowser, land, operativsystem eller tidspunktet for besøget på siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til? 
Oplysninger, som du sender via e-mail eller kontaktformular, bruges som grundlag for eventuelle forretningstransaktioner. Andre data kan anvendes til anonyme besøgsstatistikker.   

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data? 
Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at kræve, at disse oplysninger berigtiges eller slettes. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med henblik på fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Du har desuden ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.  

2.  Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger  

Databeskyttelse 

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring. 

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang. 

Ansvarlig part 

Sanne Damm-Ruzicka 
Am Schulweg 5
1110 Wien
Østrig 
E-mail: office@sanneyourvoice.com  

3.  Indsamling af data på denne hjemmeside

Forespørgsel via e-mail, telefon eller kontaktformular Hvis du kontakter os pr. e-mail, telefon eller via kontaktformularen, vil din henvendelse, herunder alle personlige data, der følger heraf (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din forespørgsel. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.   Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO) eller på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO), hvis du har anmodet om det.   De data, du sender os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - navnlig lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver uberørte.  
Search